... čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...“  (Mt 25, 40-41)

 

Pozvanie k spolupráci

Možno ste to tiež zažili, ten pocit samoty a smútku, keď ste pre úraz či dlhodobejšie  ochorenie zostali „uväznení“ v byte, nemohli ste ísť na svätú omšu,  venovať sa práci, svojim aktivitám, posedieť si s kolegyňou na káve, či ísť s priateľmi na výlet... Ak vás priatelia navštevovali, prišli  aspoň trocha pomôcť, alebo len tak „ pokecať “, či aspoň zavolali, dalo sa to zvládnuť. Ale predstavte si, že situácia v ktorej ste sa ocitli, sa predlžuje, návštevy postupne „rednú“, obmedzia sa na občasný telefonát, až úplne stíchnu...  a ak žijete úplne sami  ... a trvá to mesiace a roky...  viete si to vôbec predstaviť?

Takto aj v našej farnosti žije veľa osamelých, starých, chorých ľudí, ktorí by boli vďační aj za malú pomoc, ale predovšetkým za milé slovo, trpezlivé vypočutie ich problémov...

Pomáhať a uľahčovať v ťažkej situácii, bolo a stále je hlavnou náplňou  a poslaním činnosti našej blumentálskej charity.  Konkrétne:

Raz-dvakrát za týždeň navštíviť týchto ľudí, poskytnúť im aspoň malú formu pomoci – nakúpiť, povysávať (ak si aktivista nájde čas, tak aj príp. odprevadiť k lekárovi) a predovšetkým trpezlivo vypočuť, porozprávať sa, vytrhnúť z jednotvárnosti...

 Takto to fungovalo celé roky, mali sme aj 40 aktivistov, ktorí pravidelne navštevovali „svojich starkých“ ako sme ich medzi sebou volali, mali sme s nimi krásne vzťahy, mnohí vďaka nášmu záujmu a starostlivosti odišli do večnosti zaopatrení sviatosťami...

V ostatnom čase záujem o túto charitatívnu formu pomoci ochabol, takže sme ju nemohli odkázaným ani ponúknuť.

Ale veríme, že sa nám ju podarí znova oživiť.

Preto sa obraciame, predovšetkým na vás, mladých, ale aj na všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť. Chápeme, že máte veľa povinností, že doba je stále náročnejšia, ale my sme predsa veriaci a nemôžeme sa nechať „prevalcovať“ konzumným spôsobom života a celkom stratiť cit pre bolesti a trápenia iných... nakoniec nebudeme sa raz  zodpovedať z toho, koľko titulov sme nadobudli, koľko majetku... ale... a to ako veriaci predsa vieme, len na to občas zabúdame. L

Takže teraz máme šancu urobiť niečo nielen pre tento pozemský život...

Verte, keď sa chce, čas sa nájde a bude to čas nielen užitočne strávený, ale Bohom požehnaný!

Ak ste sa rozhodli pre spoluprácu v tejto oblasti, môžete prihlásiť na t.č. 0949 461 361, alebo mailom na adrese : charita@charitablumental.sk

Pri osobnom stretnutí  si podrobnejšie povieme ako si predstavujeme našu spoluprácu.

Tešíme sa na Vás a veríme, že naša výzva – prosba, nezostane bez odozvy!