Charita Blumentál

Využívanie počítača:

Oznamujeme, že od októbra sme opäť rozšírili v sociálnej poradni služby o využívanie počítača a hlavne internetu.
Zatiaľ túto službu môžete využívať každý štvrtok od 16:00 – 17:30 hod.
Služby sú bezplatné a môžu ich využívať aj tí, ktorí prácu s počítačom neovládajú, skúsená pracovníčka im poradí, resp. vybaví žiadosť za nich a túto službu je možné zároveň  využiť aj na osvojenie si základov práce s počítačom.

Nakoľko túto službu chceme rozšíriť minimálne o jeden ďalší deň, obraciame sa s prosbou na tých, ktorí  ovládajú prácu s počítačom. Ak ste ochotní  zapojiť sa tiež do tejto služby, ohláste sa telefonicky, mailom (charita@charitablumental.sk) alebo osobne v našej sociálnej poradni, kde dostanete bližšie informácie.

Hľadáme spolupracovníka

Zároveň hľadáme spolupracovníčku – spolupracovníka, ktorý/á by bol/a ochotný/á viesť našu sociálnu poradňu, ktorá poskytuje svoje služby každý pondelok od 9.oo – 11.oo hod. Predbežne by išlo o striedanie sa s kolegyňou, ktorá poradňu vedie už od začiatku činnosti našej charity a vzhľadom na jej zdravotné problémy by sme uvítali takúto možnosť pomoci, resp. môže ísť aj o poskytovanie služieb počítača, spojené zároveň aj so sociálnym poradenstvom. Deň i čas poskytovania služieb je možné v prípade požiadavky  zmeniť a prispôsobiť.
Taktiež sa môžte s nami kontaktovať osobne, mailom alebo telefonicky.

Veríme že nájdeme spolupracovníkov, ktorí budú ochotní zapojiť sa do práce našej charity a tak nezištne poslúžiť tým ktorý potrebujú pomoc.
Vopred veľká vďaka za ochotu a pomoc.