Farnosť Blumentál


Trvalé oznamy

 • Úradné hodiny jednotlivých poradní Charity Blumentál
  Právna poradňa Každý piatok od 10.00 – 11.oo hod.
  Tel. 0949 154 957
  Poradňa psychologickej pomoci pre dospelýchTreba sa vopred objednať na č.t. 0949 461 361
  Kurz počítačovej gramotnosti Každú stredu od 18.oo – 19.oo hod.
  Sociálna poradňavzhľadom na pripravovanú zmenu (čas poskytovaných služieb  novou aktivistkou) s problémami v sociálnej oblasti sa treba obrátiť najprv telefonicky na č.t. 0949 461 361. Novú informáciu včas zverejníme aj na tejto stránke.
  Kurz anglického jazykaKaždý utorok od 18.oo – 19. oo hod. Výučba sa koná v učebni Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej na Vazovovej 12
 • Uvedené služby (okrem kurzu anglického jazyka) poskytujeme v kancelárii Charity v priestoroch farského úradu na Vazovovej ul. 8
 • Všetky služby sú bezplatné.

Aktuálne oznamy

 • 2% z dane

  Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2024 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2023. Ďakujeme všetkým, ktorý nás podporili v minulom roku. Vďaka Vám sme mohli uskutočniť všetky plánované akcie a aktivity. Prosíme o Vaše pochopenie a pomoc touto formou aj v tomto roku.
  Pre dobrodincov, ktorý sa rozhodli darovať Charite Blumentál 2% svojich daní nájdete postup ako na to na stranke financneho riaditeľstva, ako na to a aj predvyplnené tlačivo.

 • Detský tábor Blumentál sa koná v Rekreačnom zariadení roľníckeho družstva Látky, v termíne 27. júl - 3. august 2024.

  Do tábora je možné sa prilasova5 elektronicky, prihlášku nájdete na tejto linke

Aktuálne akcie

Program v klube

Hľadáme