Charita Blumentál

Pravidlá podávania inzerátov

1. Inzeráty sa môžu sa týkať iba predmetov, ktoré chcete darovať, alebo hľadáte niekoho, kto by ich daroval Vám

2. Inzerujúci nesmú nijako porušovať ani svetské, ani Božie zákony (napríklad nesmú ponúkať veci získané nelegálnym spôsobom)

3. Aj keď Charita Blumentál urobí všetko preto, aby zabezpečila vysokú úroveň inzertnej služby, za obsah inzerátu, či už po formálnej stránke, alebo pri popise darovaného predmetu nesie zodpovednosť inzerent

4. Správca burzy si vyhradzuje právo štylistickej a/alebo gramatickej úpravy podávaných inzerátov

5. Správca burzy si vyhradzuje právo bez ďalšieho upozornenia zmazať inzeráty, ktoré porušujú tieto pravidlá

Súhlasím      Nesúhlasím